Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3344/Β/06.09.2017

  • 26/9/2017

Απόφ. 10246/124539 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3330/Β/11.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 64005/23596 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3346/Β/11.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/1732/Α36 Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3348/Β/06.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 55346 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3348/Β/07.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 55348 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3348/Β/07.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 55351 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3348/Β/06.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 55345 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3348/Β/06.09.2017

  • 25/9/2017

Απόφ. 55347 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/08.08.2017

  • 22/9/2017

Απόφ. 47871 Ανάκληση της αριθμ. 39992/06-07-2017 απόφασης Συντονιστή Α.Δ. (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/04.08.2017

  • 22/9/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/314491/204165/5429/1658 Καθορισμός Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.