Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 830/Δ/21.12.2020

  • 21/12/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/314372/6624 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 833/Δ/21.12.2020

  • 21/12/2020

Απόφ. 217982 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην Νήσο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5583/Β/18.12.2020

  • 19/12/2020

Απόφ. 128145 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5587/Β/18.12.2020

  • 19/12/2020

Απόφ. 134622 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 85490/10.08.2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5590/Β/19.12.2020

  • 19/12/2020

Απόφ. 89572 Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 829/Δ/18.12.2020

  • 19/12/2020

Απόφ. Πράξη 47 της 30.11.2020 Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5539/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 155264 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5554/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 67333/1298 Επανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5564/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. Π.Δ.Ε/ΓΑΕΠ/326613/1491 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5570/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 125310 Καθορισμός διαδικασίας εφοδιασμού δικαιούχων με το ειδικό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.