Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3426/Β/15.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 73212/26586 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 281/Δ/05.09.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. 191186 Επανακαθορισμός αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3367/Β/08.09.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 130532 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3367/Β/08.09.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 130538 Τροποποίηση τουΟργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3387/Β/24.07.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 179348 Διόρθωση της οικ.170375/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3393/Β/03.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 4572/123019 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3415/Β/22.09.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 43829/68 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 36498/58/2-8-2017 διαπιστωτικής πράξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/06.09.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 192367 Έγκριση της 12-113/11.07.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/31.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 19572 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/30.08.2017

  • 29/9/2017

Απόφ. 55330 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.