Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4555/Β/18.12.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 4603/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4561/Β/20.12.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 87396/4201 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Οικ. 84337/4020/24.11.2017 (Β΄ 4124) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/Α/22.12.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 4508 Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων -Καταχώριση στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 4509 Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Α/20.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. Πράξη 25 Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Α/20.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. Πράξη 26 Ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/23.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 131955/3432 Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/20.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 20-11-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/23.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 2474/67/2016 Τροποποίηση των χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/21.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 247889 Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.