Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3472/Β/28.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001417 ΕΞ 2017 Χ.Π. 1629 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3472/Β/28.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0001414 ΕΞ 2017 Χ.Π.1626 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3472/Β/28.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001421 ΕΞ 2017 Χ.Π.1633 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/Δ/06.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 16357 Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας και καθορισμός παλαιού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/Δ/12.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 12-09-17 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/12.09.2017

  • 3/10/2017

Απόφ. 12-09-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/07.09.2017

  • 3/10/2017

Απόφ. 141241 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 283/Δ/13.09.2017

  • 3/10/2017

Απόφ. 74472/6066 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στηθέση "ΠΕΡΛΙΑ"...

Περισσότερα

ΦΕΚ 285/Δ/20.09.2017

  • 3/10/2017

Απόφ. 3084 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/31.08.2017

  • 2/10/2017

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/4586 Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της μελέτης «Μελέτη...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.