Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4607/Β/12.12.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/549687/27495/3706/868 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4617/Β/22.12.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. 142609 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/22.11.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4617/Β/01.09.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2528/Α325 Τροποποίηση α) της με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-10-2014)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4517/Β/23.11.2017

  • 27/12/2017

Απόφ. 17615 Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιντικής.(5)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4528/Β/14.11.2017

  • 27/12/2017

Απόφ. 21172 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Αθανάσιος Λευκαδίτης»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4528/Β/14.11.2017

  • 27/12/2017

Απόφ. 21170 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου, Αστράκας (Γκαμήλα)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4590/Β/15.12.2017

  • 27/12/2017

Απόφ. 60135/1579 Πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία».(3) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/Α/28.11.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 152 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4534/Β/29.11.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 127/2017 Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεωνανοικτής διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4553/Β/18.12.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 60207/3828 Τεχνική βοήθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.