Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4606/Β/19.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 1204 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4606/Β/19.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 1206 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4637/Β/14.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 51096 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4640/Β/28.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 62134/4100 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4642/Β/29.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 2056/140051 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1332/93570/23-08-2016 (Β’ 2848) «Διαδικασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4643/Β/29.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 1223 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4588/Β/18.12.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. Φ 14/02/184780/899 Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4592/Β/21.12.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002791 ΕΞ 2017 Χ.Π.1184 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4592/Β/21.12.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002792 ΕΞ 2017 Χ.Π.1367 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.