Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3538/Β/05.10.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 70458/1389/Φ. 250 Χαρακτηρισμός ως διαβαθμισμένων των Παραρτημάτων της Σύμβασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3566/Β/05.10.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 1183 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 293/Δ/05.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 188987 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΠΟΥΝΤΑ ΑΜΜΟΥΔΑ-...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/Δ/10.10.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 219453 Kαθορισμός ορίων αιγιαλού, στην Θέση «ΝΗΣΟΣ-ΠΡΟΒΑΤΙ» Δ.Ε.Καστού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 297/Δ/14.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 11165 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 205.661,825...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3530/Β/27.09.2017

  • 9/10/2017

Απόφ. 14546 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3530/Β/27.09.2017

  • 9/10/2017

Απόφ. 15827 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3489/Β/24.07.2017

  • 9/10/2017

Απόφ. 179346 Διόρθωση της οικ.170377/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/20.07.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. 303197/1145 Τροποποίηση ισχύουσας ρυμοτομίας στα Ο.Τ. 15 και Ο.Τ. 16 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/27.07.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. 108697/2567/2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 στην περιοχή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.