Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4651/Β/18.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002611 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2198 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4651/Β/18.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002610 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2200 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4664/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 907 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4665/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 894 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4666/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 896 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4672/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 903 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4673/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 902 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4674/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 899 Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4675/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 905 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4676/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 906 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.