Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 21/Β/04.01.2018

  • 12/1/2018

Απόφ. 14 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 18/Β/03.01.2018

  • 11/1/2018

Απόφ. Φ.61/οικ. 696/1 Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4728/Β/19.12.2017

  • 11/1/2018

Απόφ. 142569 Έγκριση των προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4740/Β/18.12.2017

  • 11/1/2018

Απόφ. 7787 Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ οικ 1323/30-3-2016 απόφασης περί μεταβίβασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4721/Β/22.12.2017

  • 9/1/2018

Απόφ. 1216 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/08.12.2017

  • 8/1/2018

Απόφ. 45760 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/11.12.2017

  • 8/1/2018

Απόφ. 4017 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/05.12.2017

  • 8/1/2018

Απόφ. 318082/6003 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4704/Β/29.12.2017

  • 5/1/2018

Απόφ. 2/89947/ΔΕΦ Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4651/Β/18.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002607 ΕΞ 2017 /Χ.Π. 2199 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τη χαλαζόπτωση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.