Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4748/Β/20.12.2017

  • 16/1/2018

Απόφ. Φ. 28/56844/2017 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/10.03.2017

  • 15/1/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/66445/39559/2265/729 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Κλειδιού, Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/20.12.2017

  • 15/1/2018

Απόφ. 4242 Μερική ανάκληση της αριθμ. 11013/ 17.12.2010 (ΑΑΠ 596) απόφασης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/11.12.2017

  • 15/1/2018

Απόφ. 9232 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στρατοπέδου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 28/Β/10.01.2018

  • 15/1/2018

Απόφ. ΔΔΠ 0000568 ΕΞ2018/1035Β Kαθορισμός προτύπου για σύνταξη έκθεσης προεκτίμησης αξίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4749/Β/21.12.2017

  • 15/1/2018

Απόφ. 17920/224034 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/Α/22.01.2018

  • 13/1/2018

Απόφ. 4513 Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Β/23.11.2017

  • 12/1/2018

Απόφ. 34/23.11.2017 Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν....

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Β/28.12.2017

  • 12/1/2018

Απόφ. 52409 Τρόπος, όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και τεχνικές προδιαγραφές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4753/Β/27.12.2017

  • 12/1/2018

Απόφ. 110153/38838 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.