Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 32/Β/09.01.2018

  • 17/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0000067 ΕΞ 2018 Χ.Π.1724 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Β/09.01.2017

  • 17/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ0000065 ΕΞ 2018 Χ.Π. 1686 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Β/09.01.2018

  • 17/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0000069 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1412 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Β/17.01.2018

  • 17/1/2018

Απόφ. 5338 Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Β/16.01.2018

  • 17/1/2018

Απόφ. 1023 Καθορισμός των όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4778/Β/20.12.2017

  • 17/1/2018

Απόφ. 4895 Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 52890/4174/2014 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 424/Δ/23.11.2017

  • 17/1/2018

Απόφ. 74930 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 308/ΑΑΠ/19.12.2017

  • 16/1/2018

Απόφ. 45203/27.07.2017 Απόφαση για το χαρακτηρισμό, της περιοχής Παναγιάς Κρυφτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4748/Β/20.12.2017

  • 16/1/2018

Απόφ. Φ. 28/56845/2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εκτέλεσης εργασιών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4748/Β/20.12.2017

  • 16/1/2018

Απόφ. Φ. 28/56843/2017 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.