Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3625/Β/03.10.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 160543/2326 Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/ 21-10-2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3628/Β/03.10.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 1153 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3633/Β/06.10.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 5189/Α321 Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3634/Β/28.09.2007

  • 13/10/2017

Απόφ. 1158 Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασί-ας, των τεχνικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 301/Δ/19.09.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 5078 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 301/Δ/28.09.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 59669 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3573/Β/19.09.2017

  • 12/10/2017

Απόφ. 389387/945 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.: οικ. 294546/764/14-07-2017 (ΦΕΚ 2665/Β΄/2017)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3581/Β/29.09.2017

  • 12/10/2017

Απόφ. 21488 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3603/Β/06.10.2017

  • 12/10/2017

Απόφ. 40793 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3609/Β/06.09.2017

  • 12/10/2017

Απόφ. 61261 Ορισμός των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Απασχόλησης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.