Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 66/Β/19.01.2018

  • 22/1/2018

Απόφ. 134/2017 Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4841/Β/29.12.2017

  • 22/1/2018

Απόφ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 74/Β/19.01.2018

  • 19/1/2018

Απόφ. 177 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4767/Β/29.12.2017

  • 19/1/2018

Απόφ. 139788/434/Φ.350 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ. 9.6.4.(Γ)/16-7-2013 «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 59/Β/18.01.2018

  • 18/1/2018

Απόφ. 78 Έγκριση Οδικού Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου 2017-2022.(1) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 62/Β/18.01.2018

  • 18/1/2018

Απόφ. Φ.61/5542/72 Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 63/Β/18.01.2018

  • 18/1/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1011 Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 60/Β/18.01.2018

  • 18/1/2018

Απόφ. 5540/71/Φ15 Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5/Α/17.01.2017

  • 17/1/2018

Απόφ. 4512 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Β/09.01.2017

  • 17/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0000066 ΕΞ 2018 Χ.Π. 1685 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.