Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 258586/4835 Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί προβλεπομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/31.08.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΤΠ/345398/33475/3673/1206 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 209520 Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/31.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 443920/1691 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4051/Β/17.11.2017

  • 20/11/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1176 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4051/Β/17.11.2017

  • 20/11/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1177 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων καικαταβολής φόρων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4003/Β/17.11.2017

  • 20/11/2017

Απόφ. 182365 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4039/Β/17.11.2017

  • 20/11/2017

Απόφ. 382 Διοικητικές Κυρώσεις Ελεγκτών Δόμησης.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 172/Α/16.11.2017

  • 16/11/2017

Απόφ. 4498 Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3978/Β/27.10.2017

  • 16/11/2017

Απόφ. 88195/31286 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.