Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3665/Β/11.10.2017

  • 18/10/2017

Απόφ. 161972/2548 Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3649/Β/11.10.2017

  • 17/10/2017

Απόφ. 41848/1848 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012...

Περισσότερα

ΦΕΚ 302/Δ/27.09.2017

  • 17/10/2017

Απόφ. 226377 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/Δ/03.10.2017

  • 17/10/2017

Απόφ. 61071 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/28.09.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 59628 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 151/Α/10.10.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 123 Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.(1) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 152/Α/13.10.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 4491 Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3595/Β/28.09.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 75936/27478 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3613/Β/03.10.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 38183 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3624/Β/20.09.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 15207 Τροποποίηση της αριθ. 13011/28-6-2013 απόφασης (ΦΕΚ 1708/Β΄/2013) που...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.