Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4846/Β/29.12.2017

  • 24/1/2018

Απόφ. 4999 Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6749/03-09-2015 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4856/Β/29.12.2017

  • 24/1/2018

Απόφ. 93543/4756 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης ΦΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 312/ΑΑΠ/29.12.2017

  • 23/1/2018

Απόφ. 81539 /Φ (1/4 ΣΧΟΟΑΠ) Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/29.12.2017

  • 23/1/2018

Απόφ. 49851 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Ερεχθείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 119/Β/23.01.2018

  • 23/1/2018

Απόφ. Δ.ΟΡΓ.Α 1004403ΕΞ2018 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/ 31-7-2017 (Β’ 2743) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2/Δ/23.01.2018

  • 23/1/2018

Απόφ. 51979 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 76/Β/22.01.2018

  • 22/1/2018

Απόφ. 2871 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 76/Β/22.01.2018

  • 22/1/2018

Απόφ. 2878 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 76/Β/22.01.2018

  • 22/1/2018

Απόφ. 2900 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108646/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018

  • 22/1/2018

Απόφ. 4 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.