Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 190/Β/26.01.2018

  • 26/1/2018

Απόφ. 100 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 432/Δ/29.12.2017

  • 26/1/2018

Απόφ. 3997 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2/ΑΑΠ/24.01.2018

  • 25/1/2018

Απόφ. ΓΓΔΠ 0000126ΕΞ2018 Έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Β/24.01.2018

  • 25/1/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 184968 Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 135/Β/24.01.2018

  • 25/1/2018

Απόφ. 419 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/Δ/23.01.2018

  • 24/1/2018

Απόφ. 788 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/Δ/23.01.2018

  • 24/1/2018

Απόφ. 82642 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/19.01.2018

  • 24/1/2018

Απόφ. 224438/3364 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/19.01.2018

  • 24/1/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/548564/365999/13685/4545 Οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Μαγούλα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 310/ΑΑΠ/29.12.2017

  • 24/1/2018

Απόφ. 3596/208065 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Νέας Αρτάκης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.