Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 152/Β/26.01.2018

  • 29/1/2018

Απόφ. 106841/37639 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/Β/26.01.2018

  • 29/1/2018

Απόφ. 3122.1-Τ68/984/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/Β/26.01.2018

  • 29/1/2018

Απόφ. 3122.1-Τ68/971/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 164/Β/26.01.2018

  • 29/1/2018

Απόφ. 2133.1/1896/2018 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 186/Β/26.01.2018

  • 29/1/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 934/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 146/Β/25.01.2018

  • 26/1/2018

Απόφ. 3122.1-.Τ51Α/3854/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 146/Β/25.01.2018

  • 26/1/2018

Απόφ. 3122-Τ29/3873/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 153/Β/26.01.2018

  • 26/1/2018

Απόφ. 286007/7245 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 217843/5135/ 8-11-2017 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/Β/26.01.2018

  • 26/1/2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472 Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.