Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 7/ΑΑΠ/30.01.2018

  • 1/2/2018

Απόφ. 29-12-17 Έγκριση τμηματικής πολεοδομικής ρύθμισηςστον παραδοσιακό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 7/ΑΑΠ/30.01.2018

  • 1/2/2018

Απόφ. 227054 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 438/Δ/29.12.2017

  • 1/2/2018

Απόφ. 92054/8088 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού -παραλίας στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 445/Δ/29.12.2017

  • 1/2/2018

Απόφ. 311048 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση «ΚΟΥΤΟΥΠΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/30.01.2018

  • 31/1/2018

Απόφ. 4018/232681/17 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/30.01.2018

  • 31/1/2018

Απόφ. 257922 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Β/30.01.2018

  • 31/1/2018

Απόφ. 7066/269 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 202/Β/30.01.2018

  • 31/1/2018

Απόφ. 3626/121 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78602/4019/ 1-9-2016 (ΦΕΚ 2958/Β’/16-9-2016)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 209/Β/30.01.2018

  • 30/1/2018

Απόφ. 2667/54 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 56210/1334/ 27-10-2016 (ΦΕΚ 3681/τ. Β’/15.11.2016)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 216/Β/30.01.2018

  • 30/1/2018

Απόφ. 1857 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.