Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3766/Β/11.10.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 16894 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3804/Β/16.10.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 13284/171100 Τροποποίηση - διόρθωση της με αριθμ. πρωτ. 10961/133110/7-9-2017 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3759/Β/19.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 82703/29562 + 75154/27218 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3759/Β/28.09.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 40238 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3765/Β/23.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. Δ.Ο.Υ-Δ13/οικ-121/Φ.911 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3767/Β/09.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 68262/1368/Φ1 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3768/Β/23.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 217528 Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ. Β΄/2017) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 325/Δ/12.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 74462/6062 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «ΝΤΕΛΗ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 326/Δ/13.10.2017

  • 25/10/2017

Απόφ. 13239/170429 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίαςστη θέση «Ξηρόπολη»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3751/Β/28.09.2017

  • 25/10/2017

Απόφ. 78460/28313 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.