Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 453/Δ/29.12.2017

  • 5/2/2018

Απόφ. 4109 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 304/Β/02.02.2018

  • 5/2/2018

Απόφ. 1915 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 304/Β/02.02.2018

  • 5/2/2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170744 Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα....

Περισσότερα

ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/01.02.2018

  • 2/2/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/16778/11994/225/71 Συμπλήρωση των όρων της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/41115/1277/11.8.2000...

Περισσότερα

ΦΕΚ 308/Β/02.02.2018

  • 2/2/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1015 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 247/Β/01.02.2018

  • 2/2/2018

Απόφ. Φ/Α.6.10/3840/59 Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων υποδομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/Δ/02.02.2018

  • 2/2/2018

Απόφ. 24-01-2018 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμημάτων δεκατεσσάρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 221/Β/31.01.2018

  • 1/2/2018

Απόφ. Δ.ΠΡΟΜ. Α 0000034 ΕΞ 2018 Ορισμός των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 233/Β/31.01.2018

  • 1/2/2018

Απόφ. 8938 Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 437/Δ/29.12.2017

  • 1/2/2018

Απόφ. 223843/3031 Χαρακτηρισμός του ρεύματος Κομνηνάδων, ως αποδέκτη επεξεργασμένων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.