Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 327/Δ/04.10.2017

  • 1/11/2017

Απόφ. 61582 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού -παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/04.10.2017

  • 1/11/2017

Απόφ. ΔΔΠ0015717/0868Β'/ΕΞ2017 Μερική αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 249/ΑΑΠ/20.10.2017

  • 1/11/2017

Απόφ. 66295 Έγκριση των αριθμ. 289/2015 και 83/2016 Πράξεων της Λιμενικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3821/Β/26.10.2017

  • 31/10/2017

Απόφ. 117384 Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3825/Β/25.10.2017

  • 31/10/2017

Απόφ. 44277 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3775/Β/18.10.2017

  • 30/10/2017

Απόφ. 158949 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3811/Β/19.10.2017

  • 30/10/2017

Απόφ. 1238 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3763/Β/26.09.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 181478/965 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ_ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3766/Β/26.09.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 142716 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.