Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3530/Β/27.09.2017

  • 9/10/2017

Απόφ. 14546 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3530/Β/27.09.2017

  • 9/10/2017

Απόφ. 15827 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3489/Β/24.07.2017

  • 9/10/2017

Απόφ. 179346 Διόρθωση της οικ.170377/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/20.07.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. 303197/1145 Τροποποίηση ισχύουσας ρυμοτομίας στα Ο.Τ. 15 και Ο.Τ. 16 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/27.07.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. 108697/2567/2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/06.09.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. 6598 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/06.09.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. 6601 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 147/Α/22.09.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. 120 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Αμπελείας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3435/Β/18.09.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. 72111/26262 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3446/Β/12.09.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681 Καθορισμός των διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.