Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3893/Β/26.10.2017

  • 6/11/2017

Απόφ. 1658/113118 Τροποποίηση της υπ'αριθ1058/71977/03-07-2017(Β' 2331) «Καθορισμός των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 336/Δ/17.10.2017

  • 6/11/2017

Απόφ. 158292 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/09.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 6806 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού, μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/17.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 172854/2598 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 254/ΑΑΠ/25.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 7995 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 254/ΑΑΠ/25.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 7994 Τροποποίηση σχεδίου διανομής του συνοικισμού «Άκρης» Ελασσόνας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 337/Δ/18.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 7408 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/25.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 266617 Αναγνώριση κοινόχρηστης αγροτικής οδού ωςπροϋφιστάμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 167/Α/02.11.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 4495 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3831/Β/16.10.2017

  • 3/11/2017

Απόφ. 14084/180779 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.