Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 18/Δ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 790 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/Δ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 14737 Μερική κύρωση δασικού χάρτη όλων των προ-Καποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 21/Δ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 19729 Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας ΄Εδεσσας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 23/Δ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 104847/9642 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση "ΒΛΥΧΟΣ"...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/Α/08.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 4517 Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 355/Β/07.02.2018

  • 7/2/2018

Απόφ. 165 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 356/Β/07.02.2018

  • 7/2/2018

Απόφ. 1506 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 16/ΑΑΠ/02.02.2018

  • 6/2/2018

Απόφ. 547343/2180 Καθορισμός όρων δόμησης για το χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/02.02.2018

  • 6/2/2018

Απόφ. 4754 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 8/Δ/02.02.2018

  • 6/2/2018

Απόφ. 10330 Μερική κύρωση δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.