Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 342/Δ/23.10.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 1542 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 342/Δ/08.11.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 1540 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 343/Δ/23.10.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 14302/183405 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίαςστη θέση «Λιμνονάρι»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 344/Δ/23.10.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 13962/179363 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Τουριστικός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 257/ΑΑΠ/20.10.2017

  • 7/11/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/359794/34991/3801 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου που βρίσκεται στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 257/ΑΑΠ/09.10.2017

  • 7/11/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/325786/2118 49/8965/2972 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Αμφίπολης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 339/Δ/18.10.2017

  • 7/11/2017

Απόφ. 85021/7319 Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού στη θέση "ΜΕΓΑΛΟ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 340/Δ/23.10.2017

  • 7/11/2017

Απόφ. 13964/179378 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στις λιμενικές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3838/Β/20.10.2017

  • 6/11/2017

Απόφ. 14054 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3885/Β/19.10.2017

  • 6/11/2017

Απόφ. 161977/2659 Απαγόρευση θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.