Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 456/Δ/29.12.2017

  • 9/2/2018

Απόφ. 320013 Μερική κύρωση των αναρτημένων δασικών χαρτών 245 προ-Καποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/Α/08.02.2018

  • 9/2/2018

Τροποποίηση του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 7/2015 «Περί Ιερών Ναών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 19/ΑΑΠ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 3711/214072/17 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 4927 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του εργοστασίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 2463/61 Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 316/Β/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 486/4679 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 340/Β/07.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/5334/2018 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 340/Β/07.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/5355/2018 «Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 353/Β/07.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 12679 Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 387/Β/08.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 20686 Τροποποίηση - συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.