Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3954/Β/01.11.2017

  • 10/11/2017

Απόφ. 69200 Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης από το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3964/Β/02.11.2017

  • 10/11/2017

Απόφ. 91294/32326 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/13.09.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. 55658 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, σε εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/17.10.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. ΔΠΧΣ 4151 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3944/Β/06.11.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/29.09.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. 42284/13.10.2017 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3929/Β/31.10.2017

  • 9/11/2017

Απόφ. 118699 Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 258/ΑΑΠ/18.10.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 18-10-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3914/Β/27.10.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. Α.Π. ΓΔΟΠ 0001616 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1826 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3937/Β/06.11.2017

  • 8/11/2017

Απόφ. 1293 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.