Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 23-01-18 Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης στα Ο.Τ. 124,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/400015/9051/4126 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διώροφου κτηρίου με ημιυπόγειο,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 5890 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 406/Β/09.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. Φ.000.1/5/14464/Σ.1759 Αποστολή, αρμοδιότητες, διάρθρωση και στελέχωση του Ενιαίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 406/Β/09.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 158/16825 Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 412/Β/12.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. ΡΟ 64 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 31/Δ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 320638 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών όλων των προ - Καποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 33/Δ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 3591/110402 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 33/Δ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 319624 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη π.ε. Αρκαδίας εκτός των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 458/Δ/29.12.2017

  • 12/2/2018

Απόφ. 15445 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών δημοτικώνενοτήτων Βαρνάβα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.