Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 38/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 2486/2017 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 39/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 319830 Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 41/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 2806 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό ορίων αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 16 Επανακαθορισμός αιγιαλού-παραλίας και καθορισμός παλαιού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 109510/3092 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 45/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 6798 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΠΛΑΚΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 47/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 03-01-18 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 5886 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 5892 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιοτάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 34/Δ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 40 Καθορισμός αιγιαλού στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Ιωάννη...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.