Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3700/Β/20.09.2017

  • 19/10/2017

Απόφ. 61558 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3701/Β/13.10.2017

  • 19/10/2017

Απόφ. 162371/2429 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 310/Δ/14.09.2017

  • 19/10/2017

Απόφ. 1526 Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 156/Α/18.10.2017

  • 18/10/2017

Απόφ. 4492 Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3653/Β/27.09.2017

  • 18/10/2017

Απόφ. Α-49789/2844 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16229/02.05.2012 «Μέτρα περιορισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3665/Β/11.10.2017

  • 18/10/2017

Απόφ. 161972/2548 Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3649/Β/11.10.2017

  • 17/10/2017

Απόφ. 41848/1848 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012...

Περισσότερα

ΦΕΚ 302/Δ/27.09.2017

  • 17/10/2017

Απόφ. 226377 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/Δ/03.10.2017

  • 17/10/2017

Απόφ. 61071 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/28.09.2017

  • 13/10/2017

Απόφ. 59628 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.