Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 480/Β/15.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427 Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 480/Β/15.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426 Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 481/Β/15.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429 Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 474/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 55/Δ/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 6800 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΜΑΥΡΑΔΕΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Δ/09.02.2018

  • 14/2/2018

Απόφ. 81752 Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας «Σαμίων»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 409/Β/12.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 8495 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016 (Β’3380) Υπουργικής Απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 414/Β/13.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 16406 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 Υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 37/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 203771 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 38/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 320352 Μερική κύρωση δασικού χάρτη για τις περιοχές των πρώην...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.