Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/09.10.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 3213 Επανακαθορισμός οικοδομικής γραμμής εντός οικισμού «Λουτράκι»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 272/ΑΑΠ/23.10.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 23-10-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 272/ΑΑΠ/01.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 4132.15-1/1368 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της κύριας (βόρειας) όψης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 272/ΑΑΠ/25.10.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 25-10-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. ΔΠΧΣ 4326 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χρυσούπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. ΔΠΧΣ 4327 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 274/ΑΑΠ/31.10.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 279188/4745 Τροποποίηση στο Ο.Τ. 117 του Ρυμοτομικού σχεδίου Ασπροχώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 274/ΑΑΠ/06.11.2017

  • 27/11/2017

Απόφ. 46042 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του ασκεπούς κελύφους κτιρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4055/Β/14.11.2017

  • 24/11/2017

Απόφ. 162393/2678 Προσθήκη στην με αριθμό 146776/2459/ 21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4067/Β/31.10.2017

  • 24/11/2017

Απόφ. 86885/30855 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.