Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 537/Β/16.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 232 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 50/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 203739 Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών, όλωντων προ - Καποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 52/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 320509 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Ναυπλιέων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 52/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 320365 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη 141 Προ Καποδιστριακών ΟΤΑ,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 53/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 1473 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό τμήματος αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 54/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 5073/229085 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 57/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 15920 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίαςστην θέση «Περιμετρικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 58/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 15917 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΣΚΕΠΑΣΤΟ-ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 65/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 17268 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 439/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 2307 Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.