Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 612/Β/22.02.2018

  • 22/2/2018

Απόφ. 133/13.2.2018 Κατάργηση των Κεφαλαίων Α, Β, Γ, Ε και ΣΤ και των Παραρτημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 85/Δ/22.02.2018

  • 22/2/2018

Απόφ. 301 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 30/Α/22.02.2018

  • 22/2/2018

Απόφ. 4520 Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 67/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 35301 Μερική Κύρωση του δασικού χάρτη στην Περιφερειακή Ενότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 68/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 28395 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Αλεξ/πολης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 68/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 15125 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Τ.Δ. Ξάνθης Δήμου Ξάνθης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 69/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 319368 Επανακαθορισμός ορίων παραλίας στην Θέση «Εντός οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 23709 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 83561 Μερική κύρωση των ενενήντα τεσσάρων (94) δασικών χαρτών (Κωδικός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 73/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 110834/3422 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δυτικής Αττικής των Δήμων:...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.