Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 31/ΑΑΠ/23.02.2018

  • 27/2/2018

Απόφ. 3615/16 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/22.02.2018

  • 26/2/2018

Απόφ. 05-02-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/Δ/22.02.2018

  • 26/2/2018

Απόφ. 8631 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/Δ/22.02.2018

  • 26/2/2018

Απόφ. 10/3782 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/Δ/22.02.2018

  • 26/2/2018

Απόφ. 10/3963 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 603/Β/22.02.2018

  • 23/2/2018

Απόφ. 2704 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 605/Β/22.02.2018

  • 23/2/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/1731 /Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 608/Β/22.02.2018

  • 23/2/2018

Απόφ. 515 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 647/Β/23.02.2018

  • 23/2/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1031 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 621/Β/23.02.2018

  • 23/2/2018

Απόφ. 166656/410 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.