Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 108/Δ/07.03.2018

  • 9/3/2018

Απόφ. 324396π.ε. Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας συνολικού εμβαδού 3.075.035,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 783/Β/07.03.2018

  • 8/3/2018

Απόφ. 21904/56/ Φ113 Τροποποίηση της αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)΄ (Β΄ 1983/14-8-2013)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 796/Β/07.03.2018

  • 8/3/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.171588 Τροποποίηση της οικ. 170377/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 797/Β/07.03.2018

  • 8/3/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/170586 Τροποποίηση της οικ. 170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 104/Δ/05.03.2018

  • 8/3/2018

Απόφ. 945 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στη θέση από «...

Περισσότερα

ΦΕΚ 41/Α/07.03.2018

  • 7/3/2018

Απόφ. 4523 Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 36/ΑΑΠ/02.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 1026 Τροποποίηση εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 762/Β/05.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 13049/4840 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 770/Β/05.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 1306/294 Α1 Σύσταση Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 772/Β/06.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 5808 Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.