Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4306/Β/01.12.2017

  • 12/12/2017

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./1462/Α325 Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από: α) τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4317/Β/22.11.2017

  • 12/12/2017

Απόφ. ΠΟΛ.: 1181 Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4317/Β/22.11.2017

  • 12/12/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1180 Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 285/ΑΑΠ/22.11.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 48191/16 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4301/Β/27.11.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 23387 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (O.E.Υ.) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4302/Β/28.11.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 13158 Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4309/Β/05.12.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 133473 Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ.45231/2017 απόφασης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4312/Β/07.12.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 1523 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4312/Β/07.12.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 1520 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 392/Δ/17.11.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 3394 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στις...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.