Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5643/Β/22.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 143327 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής σε πληγέντες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5644/Β/22.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 1950/350420 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 915/69142/15-05-2018 (Β’ 1812) απόφασης τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5644/Β/22.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 1410/349277 Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5647/Β/22.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 145889 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5655/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 200.9.1 Παροχή εξουσιοδοτήσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5655/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 200.9.2 Ανάθεση ειδικών αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων από τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5682/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΔΣ 118/4/10.12.2020 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5684/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 6320 1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 4950/2020 (Β΄ 4377) υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5687/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. Δ.15/Δ’/47818/1854 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5690/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/123472/3359 Παράταση προθεσμίας για την απόφαση παραχώρησης της παρ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.