Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 809/Δ/11.12.2020

  • 11/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/Φ.129/674365/67236/44577/4611/1347 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, για αρχαιολογικούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5407/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 59388/940 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5408/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 219970 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5430/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 2244/333595 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής διχτυοκηπίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5432/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 2243/333582 Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5446/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28305/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5447/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/117845/4332 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ.184573/13-12-2017 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5447/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338 Ανάθεση υλοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5454/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. Γ3β/Γ.Π.οικ.76740 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5454/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 1538/2020 Καθορισμός της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.