Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 50/Α/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. 4528 Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 916/Β/15.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035 Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 858/Β/12.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.171612 Τροποποίηση της οικ. 170375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 870/Β/13.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0000477 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 883/Β/14.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1039 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω...

Περισσότερα

ΦΕΚ 884/Β/14.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ.1040 Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 46/Α/15.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. 4524 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 47/Α/15.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. 4525 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 41/ΑΑΠ/12.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 16-02-2018 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στηνεντός ορίων περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 889/Β/14.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 18953/237/Φ1 Ρύθμιση διαδικασιών και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.