Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4333/Β/08.12.2017

  • 13/12/2017

Απόφ. 135207/1801 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4322/Β/22.11.2017

  • 13/12/2017

Απόφ. 6925/201467 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4329/Β/07.11.2017

  • 13/12/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 3552/Α36 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4329/Β/07.12.2017

  • 13/12/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1720/Α32/28.11.2017 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 191/Α/12.12.2017

  • 12/12/2017

Απόφ. 4506 Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4327/Β/07.12.2017

  • 12/12/2017

Απόφ. 50306 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4306/Β/01.12.2017

  • 12/12/2017

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./1462/Α325 Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από: α) τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4317/Β/22.11.2017

  • 12/12/2017

Απόφ. ΠΟΛ.: 1181 Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4317/Β/22.11.2017

  • 12/12/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1180 Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 285/ΑΑΠ/22.11.2017

  • 11/12/2017

Απόφ. 48191/16 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.