Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 30/Α/22.02.2018

  • 22/2/2018

Απόφ. 4520 Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 67/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 35301 Μερική Κύρωση του δασικού χάρτη στην Περιφερειακή Ενότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 68/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 28395 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Αλεξ/πολης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 68/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 15125 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Τ.Δ. Ξάνθης Δήμου Ξάνθης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 69/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 319368 Επανακαθορισμός ορίων παραλίας στην Θέση «Εντός οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 23709 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 83561 Μερική κύρωση των ενενήντα τεσσάρων (94) δασικών χαρτών (Κωδικός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 73/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 110834/3422 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δυτικής Αττικής των Δήμων:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 76/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 5079πε Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 77/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.