Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 987/Β/20.03.2018

  • 21/3/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/552/439 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 988/Β/21.03.2018

  • 21/3/2018

Απόφ. 5688 Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/15.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/78290/53363/1741/871 Κήρυξη - οριοθέτηση ενιαίου αρχαιολογικού χώρου «Δύμης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 942/Β/16.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/16065/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 948/Β/16.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/1733/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 975/Β/19.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2890/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 984/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 396 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 985/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 329 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 986/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 365 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 986/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1047 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.