Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1041/Β/22.03.2018

  • 23/3/2018

Απόφ. 1636/35481 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 47/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. 127802/494 Καθορισμός Eιδικών Όρων και Περιορισμών Δόμησης στο χώρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 996/Β/21.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. 11767/4346 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/19.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. 471 Έγκριση απόφασης καθορισμού χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/19.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. 26514/62 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 970/Β/19.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/97550/263 Έννοια της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, προϋποθέσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1001/Β/21.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 171872 Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1004/Β/21.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. ΔΙΔΔΑ/Φ.1/2/43419 π.ε. Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1018/Β/21.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. ΦΒ1-Α/21315/195 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 59555/2459/00 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 981/Β/20.03.2018

  • 21/3/2018

Απόφ. 82204/9634 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.