Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 942/Β/16.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/16065/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 948/Β/16.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/1733/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 975/Β/19.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2890/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 984/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 396 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 985/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 329 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 986/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 365 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 986/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1047 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 115/Δ/15.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 12375 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 920/Β/16.03.2018

  • 19/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 2230/Α335 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτων θέσεων των οικοπέδων ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 927/Β/16.03.2018

  • 19/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ29/16079/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.