Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 13634 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/23.04.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 508/34144 Δημοσίευση των πρωτότυπων σχεδιαγραμμάτων που συνόδευαν...

Περισσότερα

ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 226860/2017 Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 122/Β/21.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 203326 Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Πρέβεζας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1080/Β/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 4657 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου στο όρος Βουνάσα των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1080/Β/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 4671 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Νάσος Τζάρτζανος»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1101/Β/27.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/20066/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1101/Β/27.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/20097/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 121/Δ/21.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 10/3782/1-2-2018 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/Δ/22.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 37306 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ποταμού Πείρου,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.