Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1125/Β/28.03.2018

  • 28/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1051 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1128/Β/28.03.2018

  • 28/3/2018

Απόφ. 165390/590 Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1132/Β/28.03.2018

  • 28/3/2018

Απόφ. 292/46122 Τροποποίηση της αριθμ. 951/44337/27.04.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1068/Β/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 4666 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Γιάννης Χασιώτης»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1068/Β/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 4674 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Μιχάλης Δέφνερ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1085/Β/26.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1052 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/12358/1040/63 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί των οδών Νάξου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 12457 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 34147 Έγκριση της αριθμ. 41/2017 (ΑΔΑ:6ΩΕΚΟΛΘΛ-Π60) απόφασης του Δημοτικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 51/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. Δ13/οικ/1234 Χαρακτηρισμός τμήματος της οδού Λαγού, από το τέλος της...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.