Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1157/Β/29.03.2018

  • 30/3/2018

Απόφ. 56124/2056 Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1165/Β/29.03.2018

  • 30/3/2018

Απόφ. ΑΥΤ.ΤΜ. ΑΣΦ. 0001088 ΕΞ 2018 Καθορισμός των μέτρων ασφαλείας των στοιχείων του Μητρώου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/Δ/27.03.2018

  • 30/3/2018

Απόφ. 10/3782/1-2-2018 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/Δ/27.03.2018

  • 30/3/2018

Απόφ. 32634 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ-ΠΛΑΚΙΑΣ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 139/Δ/27.03.2018

  • 30/3/2018

Απόφ. 35604 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 59/Α/30.03.2018

  • 30/3/2018

Απόφ. 4530 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.(1) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1137/Β/28.03.2018

  • 29/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ.1057 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1150/Β/29.03.2018

  • 29/3/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172857 Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1152/Β/29.03.2018

  • 29/3/2018

Απόφ. Α4β/Γ.Π./οικ.7273 Καθορισμός των πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν στην εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1107/Β/27.03.2018

  • 28/3/2018

Απόφ. 6164 Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.