Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1254/Β/05.04.2018

  • 10/4/2018

Απόφ. 773 Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1254/Β/05.04.2018

  • 10/4/2018

Απόφ. 774 Ορισμός του Δήμου Καστοριάς ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1254/Β/05.04.2018

  • 10/4/2018

Απόφ. 771 Ορισμός του Δήμου Φλώρινας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1250/Β/04.05.2018

  • 10/4/2018

Απόφ. 2639 Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1255/Β/05.04.2018

  • 5/4/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1242/Β/04.04.2018

  • 5/4/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294 Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 63/Α/05.04.2018

  • 5/4/2018

Απόφ. 4532 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794...

Περισσότερα

ΦΕΚ 62/Α/05.04.2018

  • 5/4/2018

Απόφ. 4531 Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/02.04.2018

  • 4/4/2018

Απόφ. 532/26409 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/02.04.2018

  • 4/4/2018

Απόφ. 16-03-18 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός εγκεκριμένου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.