Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1259/Β/10.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. 4660 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1269/Β/10.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11775 Σύσταση πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1272/Β/10.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. 3597 6 - 29/03/2018 Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1298/Β/12.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/04.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. 533/26424 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1267/Β/10.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859 Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1271/Β/10.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. 35979/29-03-2018 Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1279/Β/10.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. 37798 - 03/04/2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 (Β’ 4445) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1263/Β/10.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858 Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1276/Β/10.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. 18987/124 Έγκριση για τη δημιουργία Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.