Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1362/Β/19.04.2018

  • 19/4/2018

Απόφ. 845/21 Τροποποίηση του άρθρου 7 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1363/Β/19.04.2018

  • 19/4/2018

Απόφ. 3122.1-Τ28Α/27810/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1321/Β/18.04.2018

  • 18/4/2018

Απόφ. 1123/720 Τροποποίηση και αντικατάσταση του Κανονισμού λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1328/Β/18.04.2018

  • 18/4/2018

Απόφ. 516 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1319/Β/17.04.2018

  • 17/4/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1068 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 68/ΑΑΠ/13.04.2018

  • 16/4/2018

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/1859 1) Χαρακτηρισμός νέου (υπό μελέτη) οδικού τμήματος (ΟΑ΄) που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 67/ΑΑΠ/12.04.2018

  • 13/4/2018

Απόφ. 277070/4712/2017 Τροποποίηση Ρ.Σ. Μεσσήνης σε τμήμα του Ο.Τ. 120 ως προς την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1293/Β/12.04.2018

  • 13/4/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0000813 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/10.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. 50562 Καθορισμός όρων δόμησης σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/10.04.2018

  • 12/4/2018

Απόφ. 16-04-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί της...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.