Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1271/Β/10.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. 35979/29-03-2018 Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1279/Β/10.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. 37798 - 03/04/2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 (Β’ 4445) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1263/Β/10.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858 Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1276/Β/10.04.2018

  • 11/4/2018

Απόφ. 18987/124 Έγκριση για τη δημιουργία Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1254/Β/05.04.2018

  • 10/4/2018

Απόφ. 773 Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1254/Β/05.04.2018

  • 10/4/2018

Απόφ. 774 Ορισμός του Δήμου Καστοριάς ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1254/Β/05.04.2018

  • 10/4/2018

Απόφ. 771 Ορισμός του Δήμου Φλώρινας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1250/Β/04.05.2018

  • 10/4/2018

Απόφ. 2639 Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1255/Β/05.04.2018

  • 5/4/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1242/Β/04.04.2018

  • 5/4/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294 Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.