Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 62/Β/18.01.2018

  • 18/1/2018

Απόφ. Φ.61/5542/72 Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 63/Β/18.01.2018

  • 18/1/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1011 Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 60/Β/18.01.2018

  • 18/1/2018

Απόφ. 5540/71/Φ15 Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5/Α/17.01.2017

  • 17/1/2018

Απόφ. 4512 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Β/09.01.2017

  • 17/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0000066 ΕΞ 2018 Χ.Π. 1685 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Β/09.01.2018

  • 17/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0000067 ΕΞ 2018 Χ.Π.1724 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Β/09.01.2017

  • 17/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ0000065 ΕΞ 2018 Χ.Π. 1686 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Β/09.01.2018

  • 17/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0000069 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1412 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Β/17.01.2018

  • 17/1/2018

Απόφ. 5338 Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Β/16.01.2018

  • 17/1/2018

Απόφ. 1023 Καθορισμός των όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.