Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1385/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. 772 Ορισμός του Δήμου Γρεβενών ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1405/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/19987/381 Καθορισμός προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την εφαρμογή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1409/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. . Δ 11/οικ. 21568/620 Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. ΔΟΥ/ο/1999 Ανανέωση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. - Ανανέωση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1398/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. 60570 Έγκριση της αριθμ. 229/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1374/Β/24.04.2018

  • 24/4/2018

Απόφ. 3122.1-Τ37/27471/18 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1377/Β/24.04.2018

  • 24/4/2018

Απόφ. 13022 Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 55339 Αναγνώριση ως κύριας δημοτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 887 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ’23 εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.