Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1485/Β/30.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 270/2018 Ρύθμιση θεμάτων για την προσωρινή αποζημίωση σταθμών παραγωγής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1507/Β/02.05.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 298/2018 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1511/Β/02.05.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466 Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 (Β΄4841) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 70181 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 2320 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 317 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 22000/5.36.β4 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 45434/997 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 45440/998 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1456/Β/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 5643/53027 Έγκριση 3ns τροποποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010):...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1463/Β/27.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 3122.1-Τ19Β/27203/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.