Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1603/Β/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. 3113.10-12/28289/18 Καθορισμός των όρων της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 180/Δ/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. 497 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού στην περιοχή «Ανατολική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1586/Β/08.05.2018

  • 9/5/2018

Απόφ. 45196 Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1576/Β/08.05.2018

  • 9/5/2018

Απόφ. 16410 Φ.700.6 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1562/Β/08.05.2018

  • 9/5/2018

Απόφ. 1498 Ορισμός της ΟΤΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1581/Β/08.05.2018

  • 8/5/2018

Απόφ. 570 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/Α/07.05.2018

  • 8/5/2018

Απόφ. 41 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1532/Β/04.05.2018

  • 7/5/2018

Απόφ. 5819/54313 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1499/Β/02.05.2018

  • 3/5/2018

Απόφ. 2/28984/0004 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/ 36842/0094/28-08-2007...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1514/Β/03.05.2018

  • 3/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/195226/7816/992/195 Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.