Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5758/Β/28.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 1602 Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το Έτος 2021 στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5760/Β/28.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 1648/2020 Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5762/Β/28.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/123779/1582 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 846/Δ/24.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 216965 Συμπλήρωση στοιχείων της υπ’ αρ. 03-12-2019 έκθεσης της Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 258/Α/27.12.2020

  • 27/12/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 107 Περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/Α/27.12.2020

  • 27/12/2020

Απόφ. Πράξη 49 της 7-12-2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5703/Β/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 57192 Κατάργηση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5703/Β/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 57191 Κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5710/Β/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 19325 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8928/15.6.2012 απόφασης της Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5718/Β/24.12.2020

  • 24/12/2020

Απόφ. 90719 Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.