Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2265/Β/31.05.2021

  • 31/5/2021

Απόφ. 991/4 Κανονισμός Γενικών Αδειών.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2201/Β/26.05.2021

  • 27/5/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.9240/A321 Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτηρίων πληγέντων από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2185/Β/26.05.2021

  • 26/5/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/46424/1134 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 36060/1155/13.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/Α/24.05.2021

  • 25/5/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4801 Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2086/Β/20.05.2021

  • 24/5/2021

Απόφ. 248 Έγκριση Συντελεστών Απωλειών Δικτύου.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2086/Β/20.05.2021

  • 24/5/2021

Απόφ. 300 Καθορισμός μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του τέλους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2086/Β/20.05.2021

  • 24/5/2021

Απόφ. 385 Καθορισμός του ύψους της Ανώτατης και της Ελάχιστης Στάθμης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2094/Β/20.05.2021

  • 20/5/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325 Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 266/Δ/19.05.2021

  • 20/5/2021

Απόφ. μ. ΥΠΕΝ/Δ ΝΕΠ/35974/1452 Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2062/Β/19.05.2021

  • 19/5/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/46126/782 1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/30.09.2020...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.