Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1691/Β/15.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2141/Α325 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 3371/Α325/ 22.10.2015 (Β΄ 2319) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/Δ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 1224/25273 Επικύρωση οριογραμμών του τμήματος υδατορέματος "Κατσαμπαδιανού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 14/5/2018

Απόφ. ΓΓΔΠ 0007155 ΕΞ 2018 Έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 185/Δ/10.05.2018

  • 14/5/2018

Απόφ. 20559/612 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1661/Β/11.05.2018

  • 11/5/2018

Απόφ. 37419/13479 Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1643/Β/11.05.2018

  • 11/5/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1597/Β/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. Φ/Α.7/6/40076/561 Τροποποίηση της με αριθ. Φ/Α/7.6/οικ. 52326/703/14-5-2015 (ΦΕΚ 1035 Β 03-06-2015)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1603/Β/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. 3113.10-12/28284/2018 Καθορισμός των όρων της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1603/Β/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. 3113.10-12/28287/2018 Καθορισμός των όρων της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1603/Β/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. 3113.10-12/28282/18 Καθορισμός των όρων της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.