Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 144705/573 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/53071/5583/543 Χαρακτηρισμός ως μνημείου παλαιάς γέφυρας στον Εύηνο ποταμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/87554/9397/930 Ανάκληση της υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3699/62784/22.12.1994...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 8/997 Διόρθωση/τροποποίηση της αριθμ. 3971/ 223364/23-12-2016 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/140786/15066/1409 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 39853/877 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/189859/135073/4160/1793 Κήρυξη και οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/11.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. Δ13/οικ/ 2217 Χαρακτηρισμός οδικών τμημάτων : α) παράκαμψη Ζυφιά, β) βελτίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/11.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 2758 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο. Τ. 72 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1688/Β/15.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 3885 Δεύτερη τροποποίηση της απόφασης περί καθορισμού του πλαισίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.