Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 157737(640) Καθορισμός όρων δόμησης για το χώρο Ιερού Ναού στο νότιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 39871/878 Τροποποίηση ορίων τομέων όρων δόμησης στοΟ.Τ. 16b της Πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 58172/933 Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών με εκ νέου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 39970/881 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 21551 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 62422 Αναγνώριση οδού ως κύριας δημοτικής.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 75/Α/27.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 4533 Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1385/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. 770 Ορισμός του Δήμου Εορδαίας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1385/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. 772 Ορισμός του Δήμου Γρεβενών ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1405/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/19987/381 Καθορισμός προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την εφαρμογή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.