Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 82253 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 27-04-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 96/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 25681 Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαίαζώνη λιμένα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/140525/15045/1405 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου της περιοχής των λατομείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/141451/15117/1417 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 3637 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης αλλαγής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1768/Β/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. ΠΟΛ.1081 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1768/Β/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. Γ3Β 656/60181 Τροποποίηση, για τα κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 92/ΑΑΠ/15.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 22414 Τροποποίηση – Επανακαθορισμός ορίων της Χερσαίας Ζώνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/15.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 7476 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Γιώσος Αποστολίδης»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.