Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1702/Β/16.05.2018

  • 17/5/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5008/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1685/Β/15.05.2018

  • 16/5/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 4241/A32 Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 85/Α/16.05.2018

  • 16/5/2018

Απόφ. 4538 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 885 Έγκριση παρέκκλισης ως προς την μείωση απόστασης γραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 144705/573 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/53071/5583/543 Χαρακτηρισμός ως μνημείου παλαιάς γέφυρας στον Εύηνο ποταμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/87554/9397/930 Ανάκληση της υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3699/62784/22.12.1994...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 8/997 Διόρθωση/τροποποίηση της αριθμ. 3971/ 223364/23-12-2016 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/140786/15066/1409 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/10.05.2018

  • 15/5/2018

Απόφ. 39853/877 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.