Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1797/Β/21.05.2018

  • 22/5/2018

Απόφ. 6787/64724 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1794/Β/21.05.2018

  • 22/5/2018

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./1663/Α325 Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1809/Β/21.05.2018

  • 22/5/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 174720 Τεχνικός Κανονισμός «Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1812/Β/21.05.2018

  • 22/5/2018

Απόφ. 915/69142 Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/Δ/17.05.2018

  • 21/5/2018

Απόφ. 5312/50257 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας για πρώτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1777/Β/18.05.2018

  • 21/5/2018

Απόφ. 619 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 21/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/143336/15271/1432/536 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί της οδού 25ης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 21/5/2018

Απόφ. 64762/909 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 21/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/159133/1663/1559/595 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού υδροκίνητου συγκροτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1749/Β/17.05.2018

  • 21/5/2018

Απόφ. 3017/61861 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.