Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 45/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 6798 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΠΛΑΚΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 47/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 03-01-18 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 5886 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 5892 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιοτάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 34/Δ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 40 Καθορισμός αιγιαλού στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Ιωάννη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 23-01-18 Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης στα Ο.Τ. 124,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/400015/9051/4126 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διώροφου κτηρίου με ημιυπόγειο,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/08.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 5890 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 406/Β/09.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. Φ.000.1/5/14464/Σ.1759 Αποστολή, αρμοδιότητες, διάρθρωση και στελέχωση του Ενιαίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 406/Β/09.02.2018

  • 12/2/2018

Απόφ. 158/16825 Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.