Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 322/Δ/17.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8087 Άρση της υπ' αριθμ. Δ. 1731/28-06-1985 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/22.09.2017

  • 23/10/2017

Απόφ. 2856/157957 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/05.10.2017

  • 23/10/2017

Απόφ. 2516/154830 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3719/Β/16.10.2017

  • 23/10/2017

Απόφ. 13740 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 316/Δ/27.09.2017

  • 23/10/2017

Απόφ. 222743 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3730/Β/20.10.2017

  • 23/10/2017

Απόφ. 43614 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 157/Α/13.10.2017

  • 20/10/2017

Απόφ. 127 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.(1) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3669/Β/02.10.2017

  • 20/10/2017

Απόφ. 12971/166088 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3698/Β/13.10.2017

  • 20/10/2017

Απόφ. 6155/178618 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/27.09.2017

  • 19/10/2017

Απόφ. 152456/2477 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με άρση Ρυμοτομικής δέσμευσης...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.