Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 40/Δ/09.02.2018

  • 14/2/2018

Απόφ. 81752 Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας «Σαμίων»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 409/Β/12.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 8495 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016 (Β’3380) Υπουργικής Απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 414/Β/13.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 16406 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 Υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 37/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 203771 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 38/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 320352 Μερική κύρωση δασικού χάρτη για τις περιοχές των πρώην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 38/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 2486/2017 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 39/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 319830 Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 41/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 2806 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό ορίων αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 16 Επανακαθορισμός αιγιαλού-παραλίας και καθορισμός παλαιού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/Δ/09.02.2018

  • 13/2/2018

Απόφ. 109510/3092 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.