Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 884/Β/14.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ.1040 Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 46/Α/15.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. 4524 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 47/Α/15.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. 4525 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 41/ΑΑΠ/12.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 16-02-2018 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στηνεντός ορίων περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 889/Β/14.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 18953/237/Φ1 Ρύθμιση διαδικασιών και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 110/Δ/12.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 3517 Καθορισμός χρήσης γης για την εκποίηση του δημοσίου ακινήτου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/Δ/12.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 261 Προσδιορισμός χρήσης γης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 863/Β/12.03.2018

  • 14/3/2018

Απόφ. 165/20277 Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/ΑΑΠ/09.03.2018

  • 13/3/2018

Απόφ. 10936 Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με χερσαία Ζώνη Λιμένα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 857/Β/12.03.2018

  • 13/3/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0000478 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.