Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/140525/15045/1405 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου της περιοχής των λατομείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/141451/15117/1417 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 3637 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης αλλαγής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1768/Β/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. ΠΟΛ.1081 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1768/Β/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. Γ3Β 656/60181 Τροποποίηση, για τα κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 92/ΑΑΠ/15.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 22414 Τροποποίηση – Επανακαθορισμός ορίων της Χερσαίας Ζώνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/15.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 7476 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Γιώσος Αποστολίδης»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1725/Β/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 3122.1-Τ25Α/31908/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση Λιμενικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Δ/16.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 3692/17 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος αριθ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 193/Δ/16.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 3150 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Αγίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.