Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1928/Β/30.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. 7731/75318 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1929/Β/30.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. 2133.1/39328/2018 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1933/Β/30.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. 3122.1-Τ13/34827/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση των έργων:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1936/Β/30.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. ΔΑΠ/Φ.2.4/οικ.175258/1810 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. οικ. 13127/3645/8.7.2005...

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/24.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. 08-05-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 207/Δ/24.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. 79396 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην Θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1898/Β/25.05.2018

  • 29/5/2018

Απόφ. 88860 Τροποποίηση απόφασης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/24.05.2018

  • 29/5/2018

Απόφ. 55613/1210 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/24.05.2018

  • 29/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 140320/15020/1400 Χαρακτηρισμός ως μνημείων των κτηρίων επί της οδού Αδριανού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/24.05.2018

  • 29/5/2018

Απόφ. 55622/1211 Τροποποίηση Διανομής Συνοικισμού Μεγάρχης, Δήμου Νικολάου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.